Hvad består elprisen af?

Se, hvordan forbrug, transport og afgifter fordeler sig

Din elpris består af flere dele. Du betaler både for den strøm, du bruger, og for at få den transporteret hjem til din bolig. Derudover betaler du offentlige forpligtelser (PSO) og afgifter til den danske stat. Bortset fra abonnementer bliver alle betalinger på din elregning beregnet ud fra dit elforbrug (antal kilowatttimer).

Når du betaler 100 kr…

Hvordan fordeler 100 kr. sig
Kilde: Dansk Energi
*Dit netselskab kan eksempelvis være Radius Elnet, SEAS NVE, SYD ENERGI Net eller et andet af de over 70 netselskaber i Danmark.

Hvad er forbrug, transport og afgifter?

Du betaler en pris for hver kilowatttime (kWh), du bruger. Derudover betaler du et fast månedligt elabonnement, der dækker administration. Du betaler for denne del til os.

Dit lokale netselskab ejer de kabler, der transporterer strømmen til din bolig. Til netselskabet skal du betale for transport af din strøm. På din elregning kalder vi den betaling for nettarif. Du betaler også et netabonnement, der dækker omkostninger til vedligeholdelse af elnettet og elmåleren. Bor du i et hus, kan det være, at du skal betale et netabonnement mere til drift og vedligeholdelse af din stikledning. Stikledningen er den ledning, der fører strøm fra elnettet ind i dit hus. Vi opkræver dig for alle disse betalinger på vegne af dit netselskab. Derudover betaler du til Energinet.dk for brug af transmissionsnettet. Vi opkræver denne betaling på vegne af Energinet.dk

Moms og elafgift er den største post på din elregning. Du betaler moms af din samlede bruttoudgift til el. Elafgift dækker en række lovpligtige afgifter til staten, som alle elkunder skal betale. Vi opkræver dig på vegne af staten.

PSO står for Public Service Obligation (offentlige forpligtelser). Afgiften dækker tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarmeproduktion. Derudover dækker afgiften det offentliges udgifter til forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion og –effektivitet. Vi opkræver dig på vegne af staten.

Surfer på strand

Har du ikke strøm fra os endnu?

Find den elaftale, der passer bedst til dig