Sådan garanterer vi vindstrøm

Vi producerer vindstrøm svarende til forbruget i mere end 1 million danske hjem. Vores danske havmøller producerer hvert år mere vindstrøm end du og resten af vores privatkunder bruger. Det er den ene grund til, at vi kan give en garanti for, at dit forbrug er dækket af vindstrøm.

Den anden grund er, at vi er en del af et europæisk garantisystem. Når man producerer vindstrøm, får man beviser på, hvor meget, man har produceret. Disse beviser kan sælges. Der er nemlig kunder, der gerne vil have en garanti for, at der er mindst lige så meget vindstrøm, som de bruger.

Hvad gør vi?

Vi har valgt ikke at sælge vores beviser. I stedet forærer vi dem til alle vores privatkunder. Derfor kan vi garantere, at dit forbrug er dækket af vindstrøm. Men det betyder ikke, at du får ’ren’ vindstrøm i din stikkontakt. Det kan ingen elhandlere tilbyde.

Der er strøm fra Danmark, Sverige, Norge og Tyskland i det danske elnet. Så al vindstrøm bliver blandet sammen med strøm fra blandt andet svenske atomkraftværker og fra tyske og danske kraftværker.

Du er med til at skabe den grønne bølge

Som kunde i Ørsted er du med til at drive den grønne omstilling. Vi er nemlig på en rejse mod en verden, der udelukkende kører på grøn energi. I 2020 producerer vi så meget strøm fra havvind i Danmark og udlandet, at det kan forsyne 17 millioner mennesker. Og vi har besluttet helt at udfase kul inden 2023.

orsted.com kan du læse mere om, hvordan vi er blevet verdensførende på havvind, hvor vi har havvindmøller, hvor meget de producerer, og hvordan vi helt vil holde op med at bruge kul.

Få en skarp pris på din strøm

Spørgsmål og svar om vindstrøm

Det betyder, at hvis du får din strøm fra Ørsted, bliver dit årlige elforbrug dækket af vindstrøm fra Ørsteds egne danske havvindmøller.

Og ja, det lapper lidt over det sidste spørgsmål, men alligevel: Når Ørsted Wind Power og andre elproducenter producerer strøm fra vindmøller, modtager de en garanti – det er det vi kalder en grøn garanti. Den dokumenterer, at der bliver leveret vindstrøm til det danske elnet, hvor al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen.

I Ørsted Salg & Service køber vi grønne garantier fra Ørsted Wind Powers danske havvindmøller. Når vi gør det på den måde, kan vi garantere, at alle vores privatkunders årlige elforbrug bliver dækket af strøm fra Ørsteds egne danske havvindmøller.

Der er ingen elselskaber, der kan give dig 100 % vindstrøm i stikkontakten. Al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver nemlig blandet sammen i elnettet, inden det kommer hjem til dig. Til gengæld kan vi give dig grønne garantier, som sikrer, at der produceres nok strøm fra Ørsteds egne havvindmøller til at dække dit og vores andre privatkunders årlige forbrug.

Når Ørsted Wind Power og andre elproducenter producerer strøm fra vindmøller, modtager de en garanti – det er det vi kalder en grøn garanti. Den dokumenterer, at der bliver leveret vindstrøm til det danske elnet, hvor al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen.

I Ørsted Salg & Service køber vi grønne garantier fra Ørsted Wind Power’s danske havvindmøller. Når vi gør det på den måde, kan vi garantere, at alle vores privatkunders årlige elforbrug bliver dækket af strøm fra Ørsteds egne danske havvindmøller.

Eldeklaration

Deklarationen viser hvilke energikilder, der har lavet strøm til dig og resten af Danmark og udkommer hvert år i juni for året før.

Eldeklaration 2018

I den individuelle deklaration kan du se, at dit årlige elforbrug bliver dækket af vindstrøm, når du er elkunde hos os. Den generelle deklaration viser hvilke energikilder, der har været brugt til at fremstille den el, der sælges og bruges i Danmark. Du kan også se, hvordan produktionen har påvirket miljøet.