Sådan garanterer vi vindstrøm

Vi producerer vindstrøm svarende til forbruget i mere end 1 million danske hjem. Vores danske havmøller producerer hvert år mere vindstrøm end du og resten af vores privatkunder bruger. Det er den ene grund til, at vi kan give en garanti for, at dit forbrug er dækket af vindstrøm.

Den anden grund er, at vi er en del af et europæisk garantisystem. Når man producerer vindstrøm, får man beviser på, hvor meget, man har produceret. Disse beviser kan sælges. Der er nemlig kunder, der gerne vil have en garanti for, at der er mindst lige så meget vindstrøm, som de bruger.

Hvad gør vi?

Vi har valgt ikke at sælge vores beviser. I stedet forærer vi dem til alle vores privatkunder. Derfor kan vi garantere, at dit forbrug er dækket af vindstrøm. Men det betyder ikke, at du får ’ren’ vindstrøm i din stikkontakt. Det kan ingen elselskaber tilbyde.

Der er strøm fra Danmark, Sverige, Norge og Tyskland i det danske elnet. Så al vindstrøm bliver blandet sammen med strøm fra blandt andet svenske atomkraftværker og fra tyske og danske kraftværker.

Strømmens vej til dig

Se efter Bladmærket – din garanti for grøn strøm

Det skal være let at vælge grøn strøm. Derfor har Forbrugerombudsmanden indført en mærkningsordning, der skal hjælpe de danske forbrugere til at gennemskue, hvilke elprodukter der er grønne.

Du skal bare se efter de grønne blade på produkterne. Det er kun grøn strøm, der kvalificerer sig til at blive bladmærket med enten ét eller to grønne blade.

Elprodukt med ét blad

Når et elprodukt har ét blad, er produktet baseret 100% på vedvarende energi.

Det betyder, at elleverandøren køber grønne certifikater, der garanterer, at der produceres nok strøm fra vedvarende energikilder til at dække kundens årlige elforbrug.

Elprodukt med to blade

Når et elprodukt har to blade, er produktet også baseret 100% på vedvarende energi.

Det betyder, at elleverandøren køber grønne certifikater, der garanterer, at der produceres nok strøm fra vedvarende energikilder til at dække kundens årlige elforbrug. Derudover har elleverandøren gjort ekstra klimatiltag for at reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser svarende til mindst 100% af kundens årlige elforbrug.

Uanset, hvilket elprodukt du køber, kommer der ikke grøn strøm direkte ud af stikkontakten. Det er der ingen elselskaber, der kan tilbyde, så længe al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen i elnettet. Men hvis du vælger et bladmærket elprodukt, er du med til at sende et signal om, at du støtter udviklingen af grøn energi.

Hos os køber vi grønne certifikater, der garanterer, at vi dækker alle vores privatkunders årlige elforbrug med vindstrøm fra danske havvindmøller. Derfor er alle vores elprodukter til privatkunder mærket med ét grønt blad.

Vi vil skabe en verden udelukkende på grøn energi

Vi mener, det er tid til at handle og tage effektive skridt til at skabe en verden, der kører på grøn energi. Vedvarende energi er nøglen til en renere fremtid, og kloden har brug for øjeblikkelig handling, som mindsker konsekvenserne af klimaforandringerne.

orsted.com kan du læse mere om, hvordan vi er blevet verdensførende på havvind, hvor vi har havvindmøller, hvor meget de producerer, og hvordan vi helt vil holde op med at bruge kul.

Ørsted kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed

Få en skarp pris på din strøm

Hvorfor skal jeg vælge vindstrøm?

Vindstrøm er – uanset hvem, der laver den – ren og fri for drivhusgasser. Det er rigtigt, at der udledes CO2 ved produktion, transport og installering af vindmøller, men den udledning er tjent ind efter omkring seks måneder af vindmøllens levetid. Derefter er energien ren uden forbehold. Helt simpelt. Hvis du vælger vindstrøm, bidrager du til den grønne omstilling, som både vi og resten af Danmark er i gang med.

Vil du skifte elselskab?

Læs mere om at skifte elselskab her.

Læs mere
link

Vindstrøm giver også grønne tal på bundlinjen. Det er nemlig billigere at producere vedvarende energi end strøm fra fossile brændstoffer som kul og olie. Det kan altså godt betale sig, at vælge vindstrøm!

Prisen på strøm afhænger bl.a. af, hvor meget vedvarende energi, der bliver produceret lige nu. Nu mere vedvarende energi fra vind, vand og sol, der bliver produceret, nu billigere bliver strømmen. Derfor er prisen på strøm ofte billigere, når det blæser meget, så er der nemlig godt gang i vindmøllerne.

Spørgsmål og svar om vindstrøm

Det betyder, at hvis du får din strøm fra Ørsted, bliver dit årlige elforbrug dækket af vindstrøm fra Ørsteds egne havvindmøller.

Når Ørsted Wind Power og andre elproducenter producerer strøm fra vindmøller, modtager de en garanti – det er det vi kalder en grøn garanti. Den dokumenterer, at der bliver leveret vindstrøm til det danske elnet, hvor al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen.

I Ørsted Privatsalg El & Gas A/S køber vi grønne garantier fra Ørsted Wind Powers danske havvindmøller. Når vi gør det på den måde, kan vi garantere, at alle vores privatkunders årlige elforbrug bliver dækket af strøm fra Ørsteds egne danske havvindmøller.

Der er ingen elselskaber, der kan give dig 100 % vindstrøm i stikkontakten. Al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver nemlig blandet sammen i elnettet, inden det kommer hjem til dig. Lidt ligesom en el-smoothie, hvor strømmen i din stikkontakt består af forskellige ingredienser, som er blendet sammen. Til gengæld kan vi give dig grønne garantier, som sikrer, at der produceres nok strøm fra Ørsteds egne havvindmøller til at dække dit og vores andre privatkunders årlige forbrug.

Vedvarende energi, som er produceret af vindmøller. Vi sikrer, at dit årlige elforbrug er dækket af vindstrøm.

Når Ørsted Wind Power og andre elproducenter producerer strøm fra vindmøller, modtager de en garanti – det er det vi kalder en grøn garanti. Den dokumenterer, at der bliver leveret vindstrøm til det danske elnet, hvor al strøm – både grøn og mindre grøn – bliver blandet sammen.

I Ørsted Privatsalg El & Gas A/S køber vi grønne garantier fra Ørsted Wind Power’s danske havvindmøller. Når vi gør det på den måde, kan vi garantere, at alle vores privatkunders årlige elforbrug bliver dækket af strøm fra Ørsteds egne danske havvindmøller.

Eldeklaration

Deklarationen viser hvilke energikilder, der har lavet strøm til dig og resten af Danmark og udkommer hvert år i juni for året før.

Eldeklaration 2018

Kilde: Energinet

I den individuelle deklaration kan du se, at dit årlige elforbrug bliver dækket af vindstrøm, når du er elkunde hos os. Den generelle deklaration viser hvilke energikilder, der har været brugt til at fremstille den el, der sælges og bruges i Danmark. Du kan også se, hvordan produktionen har påvirket miljøet.