Hvad er naturgasaftalen Grundpris?

Grundpris er den naturgasaftale, du automatisk får, når du bor i eller flytter til vores forsyningspligtsområde og ikke aktivt vælger en anden naturgasaftale.

Værd at vide om Grundpris

Vi kalder vores forsyningspligtsprodukt for Grundpris.

Prisen på Grundpris fastsættes hver måned i starten af måneden. Dette i henhold til ’the Heren TTF Monthly Index’, prisen for transmission i Danmark og Ørsteds faste tillæg, der udgør 0,053 kr./m3 inklusive moms. Prisen for Grundpris anmeldes løbende til Energitilsynet.

Grundpris er uden binding, og du kan opsige din aftale med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Hvad er forsyningspligt?

Forsyningspligt betyder, at alle danske husstande med indlagt naturgas er sikret levering af naturgas. Energistyrelsen har i hvert område af Danmark fastsat en naturgasleverandør, som har forsyningspligten. Denne har dermed pligt til at indgå aftale med dem, der ikke selv har indgået en naturgasaftale.

Vil du vide mere? Så ring til os på 72 10 31 18.

Den aktuelle pris

– 1,44 kr./m3 med moms*
– Abonnement pr. måned pr. måler: 0 kr.
– Ingen bindingsperiode

*Ekskl. distribution og energiafgifter som fremgår af dit distributionsselskabs hjemmeside.