Tast din måleraflæsning

Tast aflæsning

Aflæsning af el

Vil du taste din elaflæsning? Så er det ikke os, men dit netselskab du skal have fat i.

Har du en digital fjernaflæst elmåler, skal du ikke aflæse din elmåler. Din aflæsning bliver automatisk sendt til dit netselskab. Du får besked fra dit netselskab, hvis du skal aflæse din elmåler.

Aflæsning af gas

Skal du afgive din gasaflæsning, eller har du spørgsmål til, hvordan du aflæser din gasmåler, skal du kontakte Dansk Gas Distribution.

Har du glemt at aflæse måleren til tiden?

Det er dit netselskab eller distributionsselskab, du skal kontakte, hvis du har glemt at aflæse måleren.

Selvom du har glemt at aflæse, kan det altid betale sig at give en korrekt aflæsning, så dit fremadrettede forbrug og dine regninger stemmer overens med dit faktiske forbrug.

Giver du ikke din aflæsning inden for fristen, vil dit forbrug blive skønnet ud fra den sidste dag i aflæsningsmåneden. Og det koster et gebyr. Det betyder også, at dine regninger bliver mindre præcise, end hvis du havde afgivet en aflæsning til dit netselskab eller distributionsselskab.

Mit Ørsted

Dyk ned i dit forbrug helt ned på timeniveau, og bliv klogere på, hvornår du bruger mest strøm. Du kan også sammenligne dit forbrug med lignende perioder sidste år.