Derfor ændrer prisen sig

Prisen på el og gas ændrer sig i løbet af året på grund af markedet, udbud og efterspørgsel. De bliver påvirket af mange forskellige ting, der kan være svære at forudsige: 

 • Årstiden
  Årstiden er en væsentlig faktor for både el- og gaspriser. Vi bruger mere el til lys og opvarmning i vinterhalvåret end i sommerhalvåret, hvor vi har lange, lune og lyse nætter. Og ligeledes kan prisen på gas falde hen over sommeren, hvor det er varmere og efterspørgslen er lavere. 

 • Udsving på verdensmarkedet
  Nyheder om krig, terror og naturkatastrofer har også betydning for prisen, fordi de skaber bekymringer og uro på verdensmarkedet. 

 • Den globale klimapolitik
  Klimapolitikken og CO2-kvoterne kan have stor betydning, fordi der – i takt med at vi skal reducere CO2-udledningen – pålægges afgifter på den mindre miljøvenlige del af energiproduktion. Eksempelvis, den del af elproduktionen der foregår ved hjælp af kul, olie og naturgas.

 • Vejret
  Vejret betyder meget for elprisen, da den påvirker produktionen af vedvarende energi baseret på vind- og vandkraft. Når det blæser eller regner meget, produceres der meget el baseret på vind- og vandkraft, og elpriserne vil ofte falde. Til gengæld stiger de typisk ved vindstille og tørt vejr.