Se timepriser på el

Her ser du, hvor meget strømmen koster hver time i dette døgn. Få billig strøm ved at bruge el, når den er billigst, og reducere forbruget når strømmen koster mere.

Er du kunde i Radius Elnets område, kan du med fordel spare på strømmen mellem kl. 17-20 i hele vinterhalvåret. Her er elnettet mest belastet, og der stiger prisen. Så ændrer du dine vaner, er der lidt at hente her. Læs mere om diagrammet og prisen på strøm nederst på siden.

Typiske spørgsmål om timepris

Ændringerne burde ikke have en betydning, hvis du bruger strøm som de fleste andre. Derimod kan der være penge at spare, hvis du går op i dit elforbrug og bruger strøm, når den er billigst.

Du skal dog være opmærksom på, at dine acontoregninger kan se lidt anderledes ud, end de plejer. Har du en fjernaflæst elmåler, bliver dit elforbrug opgjort mindst 4 gange om året fremfor kun én gang årligt. Derfor kan dine regninger blive lidt højere i vinterhalvåret, hvor du typisk bruger mest strøm, og lidt lavere i sommmerhalvåret, hvor strømforbruget ofte er lavere. Over et helt år vil din samlede udgift være stort set den samme.

Når du betaler time for time, få du en opgørelse for dit elforbrug mindst hver kvartal i stedet for kun én gang om året. Det kan betyde, at dine regninger bliver lidt højere i vinterhalvåret, hvor du typisk bruger mest strøm, og lidt mindre i sommmerhalvåret, hvor strømforbruget ofte er lavere.

Set over et helt år kommer du til at betale det samme, som du plejer, hvis du ikke ændrer dine vaner og bruger strøm som de fleste.

Den nemmeste måde at spare penge på din elregning, når du har en fjernaflæst måler, er ved at flytte noget af dit elforbrug fra tidspunkter, hvor prisen på strøm typisk er højere, til når den er lavere. Prisen er oftest lavere midt på dagen og om natten, og højere om morgenen og om aftenen.

  • Har du en elbil eller elcykel, så oplad den om natten.
  • Sæt vaskemaskinen, tørretumbleren og opvaskemaskinen over sidst på aftenen.

Bor du i Radius Elnets distributionsområde skal du også være opmærksom på, at prisen for transport af din strøm er blevet billigere hele året undtagen mellem kl. 17-20 fra oktober til marts. Der er elnettet mest belastet, og her er prisen højere. Derfor kan det være en god idé at overveje, om du kan flytte noget af dit elforbrug i det tidsrum.

Hvis du vil undgå at betale time for time, skal du vælge en elaftale med en fast pris for dine kilowatt-timer.

Se vores aktuelle pris for Basis El med fast pris

Det er dit netselskab, der bestemmer, om du også betaler for transport af din strøm time for time – det kan vi eller en anden elleverandør ikke ændre på.

Ja, det kan den godt, men det sker ikke så tit. Når det sker, er det oftest om natten, hvor efterspørgslen på strøm er lav. Bruger du strøm i et tidsrum, hvor prisen er under 0 øre, bliver det automatisk indregnet i din elregning.

Folketinget har vedtaget, at alle danske hjem skal have en fjernaflæst elmåler inden udgangen af 2020. De nye elmålere er et led i den grønne omstilling. Tanken er nemlig, at når du betaler for dit elforbrug time for time, bliver du mere opmærksom på dit elforbrug. Så kan det være, at du lidt sparer mere på strømmen. Eller flytter dit elforbrug til tidspunkter,  hvor elprisen er lav. Og det er den ofte, når der er meget vindstrøm i det danske elnet.

Som kunde hos os har du Basis El med variabel pris og betaler for din strøm time for time helt automatisk, hvis du bor i Radius Elnets distributionsområde og har en fjernaflæst elmåler. Som hovedregel begynder du at betale for dit elforbrug time for time ca. 2 måneder efter, at den fjernaflæste elmåler er sat op.

Lige nu er Radius Elnet ved at udskifte de gamle elmålere i hele hovedstadsområdet og i Nordsjælland, så senest ved udgangen af 2020 betaler du time for time (hvis du altså har Basis El med variabel pris). Se, hvor langt Radius Elnet er nået lige nu. Hvis du ikke bor i Radius Elnets område, kan du finde dit lokale netselskab her.

Kaffe og telefon

Ha' din elpris lige ved hånden

Få billig strøm fra Ørsted

Mere om elprisen time for time

Søjlerne i diagrammet øverst på siden viser den rå elpris fra time til time i dette døgn. Oveni skal du lægge din lokale distributionstarif, skatter og afgifter. For de fleste distributionsselskaber er tariffen den samme uanset tidspunkt, men hos Radius Elnet er tariffen højere i tidsrummet kl. 17-20 fra oktober-marts. Det kan du læse mere om her.

Prisen på el følger prisen på den nordiske elbørs, Nordpool, og her går prisen op og ned. Lidt forenklet kan vi sige, at når der bliver produceret meget el, så er elprisen lav (hvis der fx er masser af vind), men det betyder også noget, hvis vi ikke bruger meget strøm – fx om natten. Det giver lav efterspørgsel, og prisen falder endnu mere – og på nogle tidspunkter giver det endda en negativ elpris, og så får du faktisk penge for at bruge strøm.