Aflæsning ved flytning

Du skal aflæse din måler, så tæt på flyttedatoen som muligt, og sende aflæsningen til os. Har du en digital fjernaflæst måler, sker aflæsningen automatisk.

Du skal også huske at melde din flytning til os, uanset hvilken måler du har. Vær opmærksom på, at du hæfter for forbruget på din gamle adresse, indtil vi har registreret, at du er flyttet.