Frister for flytning

Du kan tidligst melde din flytning 2 måneder før flyttedatoen. Vær opmærksom på, at du hæfter for forbruget på din gamle adresse, indtil vi har registreret, at du er flyttet.

Har du el?

Når du flytter ud:

Fristen for at melde flytning er 10 hverdage før. Nåede du det ikke, skal du stadig give os din flyttedato, så registerer vi din flytning fra den tidligst mulige dato.
Har du boet til leje? Så er din flyttedato den sidste dato, du hæfter for husleje – inklusive opsigelsesperioden. Har du solgt din bolig? Så er din flyttedato den dag, I har overdragelse af boligen.

Når du flytter ind:

Fristen for at melde flytning er på overtagelsesdagen. Nåede du det ikke, skal du stadig give os din flyttedato, så registerer vi din flytning fra den tidligst mulige dato.

Har du gas?

Giv besked om din flytning, senest på den dag du flytter, og husk at aflæse din gasmåler. Nåede du det ikke, skal du stadig give os din flyttedato, så registerer vi din flytning fra den tidligst mulige dato.

Husk også, at…

Du skal betale din sidste regning – også selv om den dækker en periode, hvor du er flyttet. Når vi ved, hvornår du er flyttet, regner vi din betaling ind i den sidste regning for din gamle bolig.

Når du flytter ind i en ny bolig, overtager du et forventet forbrug baseret på den tidligere ejers forbrug. Det kan have været helt anderledes end dit. Derfor kan det være vigtigt, at du får tilpasset dit forventede forbrug.

Hvad skal du gøre?

  • Tjek, at dit forventede forbrug, som du kan se på din første regning, passer med dine forventninger.
  • Aflæs din måler en gang om dagen i en uge. Husk at skrive dine aflæsninger ned.
  • Er der stor forskel på dit forventede og faktiske forbrug, bør du ringe til dit netselskab (hvis du har el) eller distributionsselskab (hvis du har gas) og få reguleret dit forventede forbrug.