Sammenligning af varmeforbrug

Opvarmningen af boligen står typisk for halvdelen af det samlede energiforbrug i en almindelig dansk husstand. Og der kan være mange penge at spare, hvis du sænker det. Samtidig opnår du også et bedre indeklima og en lavere miljøbelastning.

Forbruget fordeler sig forskelligt hen over året. For eksempel ligger det på 14 % i januar og 3 % i juli.

Der er fem ting, som påvirker dit varmeforbrug:

  1. Isolering af din bolig
  2. Typen af bolig: Etplanshuset bruger typisk mere varme end lejligheden
  3. Jo større bolig, des større varmeforbrug
  4. Antallet af beboere
  5. Gode og dårlige varmevaner

Gennemsnitligt varmeforbrug

Nedenfor kan du se varmeforbruget pr. m2 i et etplanshus.

 

Opførelsesår kWh/år
 Huse fra før 1962 uden efterisolering 200
 Huse fra før 1977 uden efterisolering 170
 Huse opført efter 1977 110
 Huse opført efter 1998 90
 Huse opført efter 2012 75

Fjernvarmeforbruget til brugsvand udgør i gennemsnit 850 kWh/år pr. person.

Naturgasforbrug pr. m2 i et parcelhus på 100-149 m2.

 

 Opførelsesårm3/m2/pr. år
 Huse fra før 1960 16,3-17,2
 Huse fra 1960-1976 13,5
 Huse opført 1977-1998 10,3-11
 Huse opført 1999-2006 9,4
 Huse opført 2007-2012 8,3
 Naturgasforbrug til varmt brugsvand pr. person 75

Bor du i en normal, velisoleret enfamiliesbolig (et parcel-, kæde- eller rækkehus fra før 1990), bør dit elforbrug til opvarmning passe med tallene i skemaet. Bor du i et hus, der er bygget efter 1990, er dit forbrug typisk lavere, da nyere huse generelt er bedre isoleret. Er dit forbrug meget højere end tallene i skemaet, er det en god ide at undersøge årsagen.

Uden kælder Med kælder
1 plan 80 kWh/m2/år +40 kWh/m2/år
 1 1/2 70 kWh/m2/år +40 kWh/m2/år

 

Har du elvarme, kan du søge om elrefusion

Elvarmeforbrug i lejligheder og ferieboliger
Når du bor i lejlighed, vil dit forbrug til opvarmning typisk være 60-100 kWh pr. m2/år. Forbruget er mindst i lejligheder, der ligger i midten, og størst i tag- og gavllejligheder samt stuelejligheder over uopvarmede kældre. Der er stor forskel på elforbruget til varme i sommer- og kolonihavehuse. Det afhænger af, hvornår og hvor ofte husene bliver brugt, samt af isoleringen og elvarmeanlægget. Hvis huset er godt isoleret og fungerer som helårsbolig, har det samme elforbrug som helårsboliger.

Sommerhuset har godt af at blive holdt frostfrit i vinterhalvåret med en temperatur på 5-6 °C. Det giver et forbrug på cirka 80 kWh pr. m2 pr. år. Forbruget til opvarmning i et lille sommerhus på 50 m2 kan nemt komme op på 4.000 kWh pr. år.