Hjælp til din gasregning

Det vigtigste, du skal vide om dine gasregninger, er:

  • Dine gasregninger til os dækker dit forbrug af gas. Du får en særskilt regning fra dit distributionsselskab, som dækker betalingen for transport af gas i distributionsnettet samt skatter og afgifter.
  • Du får 4 acontoregninger om året, som afhænger af dit forventede forbrug. Som regel vil de være lige store.
  • Du får din årsafregning en gang om året. Den viser dit samlede forbrug af gas for det sidste år baseret på den aflæsning, du har sendt til dit distributionsselskab. Sammen med din årsafregning får du også din første acontoregning for det kommende år.
Eksempel på gasregning
Regningseksempel


Hvad betyder de forskellige dele af årsafregningen?

Din årsafregning består af 2 dele. Den første acontoregning for det kommende år og en opgørelse af dit forbrug over året, der er gået.


1. Acontoregning for perioden

Den første acontoregning af 4 for det kommende år. Her dækker den fra den 1. maj til 31.oktober. De er baseret på dit forventede årsforbrug ligeligt fordelt over året.


2. Opgørelse af historisk periode

Opgørelsen af historisk forbrug er delt op i, hvor meget du har betalt for dit abonnement og dit forbrug, samt hvor meget der er blevet opkrævet aconto – altså hvor meget du allerede har betalt.


3. I alt til betaling

Her kan du se, hvad du i alt skal betale. Vi udregner forskellen på dit forventede forbrug – det du har betalt aconto sidste år – og dit faktiske forbrug. Til sidst bliver det lagt sammen med den første acontoregning for det kommende år. Og det giver, hvad du i alt skal betale.

Typiske spørgsmål til gasregningen

Din acontoregning er baseret på det forbrug, dit distributionsselskab forventer, du har på et år – beregnet ud fra de sidste års forbrug på din adresse. I stedet for at sende dig en samlet regning, deler vi din forventede udgift op i 4 rater, som du så betaler henover året (en rate hvert kvartal). På den måde slipper du for at betale det hele på en gang, og vi kan nå at justere dit forventede årsforbrug, hvis dine forhold pludselig ændrer sig.

Du skal betale dine acontoregninger hver tredje måned. Afhængigt af hvilket distributionsselskab, der transporterer din naturgas, kan betalingerne ligge på forskellige tidspunkter på året.

Her kan du se et eksempel på et betalingsmønster:

  • Årsafregning og 1. acontoregning betales i starten af juni.
  • 2. acontoregning betales i starten af september.
  • 3. acontoregning betales i starten af december.
  • 4. acontoregning betales i starten af marts.

Det er dit distributionsselskab, der bestemmer, hvornår vi kan sende din årsafregning til dig. Den kan vi nemlig først lave, når du har aflæst din naturgasmåler og givet aflæsningen til dit distributionsselskab.

Vi modregner 1. acontoregning for det nye varmeår i de penge, du har til gode på årsafregningen. Så slipper du for først at få pengene og derefter at betale dem til os igen.

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været, og hvor meget energi der bruges til opvarmning. Graddage bruges til at fordele dit aflæste forbrug over dagene i afregningsperioden, sådan at det afspejler fordelingen af brugt energi til opvarmning. Du kan læse mere om graddage hos Teknologisk Institut.

Når du logger ind i Mit Ørsted, skal du enten bruge din mail og adgangskode eller dit kundenummer og aftagenummer.

Mail og adgangskode
Logger du ind med mail og adgangskode, og er det første gang, du logger ind, skal du bruge adgangskoden fra din velkomstmail.

Kundenummer og aftagenummer
Logger du ind med kundenummer og aftagenummer kan du finde numrene på din Betalingsserviceoversigt eller regning. Er det første gang, du logger ind, beder vi dig taste din mail og oprette en adgangskode. Så er det lidt nemmere næste gang, du skal logge ind.

Log ind