Hjælp til din solcelleregning

En solcelleregning kan være svær at overskue. Det vigtigste, du skal vide, er, at du kun får én regning, selvom du både har en elleverandør og et netselskab.

 • Elleverandøren køber el på det frie marked og sælger det videre til dig og andre forbrugere.
 • Netselskabet ejer kablerne i dit område og transporterer strømmen til din bolig.

Hvem betaler jeg til?

Du betaler kun til os, din elleverandør. Din regning dækker både den strøm, du bruger, og transport af din el samt skatter og afgifter. Vi afregner derefter med dit netselskab og Energinet.dk, som får betaling for transport af din el samt skatter og afgifter.

Bliv klogere på de enkelte poser på din solcelleregning

Forbrug
Forbruget er det antal kWh, som du har købt i år. Det er dit årsforbrug, efter din produktion er modregnet. I denne gruppe skal du være opmærksom på, at der her beregnes ud fra dit øjebliksforbrug, derfor vil du nødvendigvis ikke kunne få tallene til at give mening ud fra enkle udregningsmetoder.
I eksemplet har kunden brugt mere, end han har leveret. Men det kan også være omvendt, hvor du som kunde af solceller leverer mere strøm til elnettet, end du bruger. Hvis du er godkendt til pristillæg af Energinet, bliver din overskudsproduktion udbetalt af dem. Som udgangspunkt vil du få pengene udbetalt på den NemKonto, der er knyttet til det cpr-nummer, som er godkendt til pristillæg.

D06 – Leveret til net
Dit solcelleanlæg leverer din overskudsstrøm til elnettet.

D07 – Forbrug fra net
Din elmåler tæller i løbet af året, hvor meget du har brugt fra elnettet.

D14 – El varme
Hvis du er berettiget til reduceret elafgift, så er D14 vist på din årsopgørelse. Du kan her se, hvor meget af dit forbrug du skal betale fuld elafgift af.

 

Betaling for dit elforbrug

Du betaler for dit elforbrug pr. kWh, du har brugt, og for dit elabonnement. Prisen pr. kWh og abonnementet er afhængig af, hvilken elaftale du har hos os. Her er elaftalen Basis El.

Betaling for distribution af el og afgifter
Betalingen dækker udgifter til at transportere din el samt skatter og afgifter til staten. Det er din elleverandør, der opkræver alle betalingerne på vegne af dit netselskab og Energinet.dk.

I eksemplet betaler du til dit netselskab:

 • Nettarif (betaling for transport af din el og omkostninger til vedligeholdelse af elnettet). Det skal du betale for al den strøm, du trækker fra elnettet (D07 forbrug fra net).
 • Netabonnement (betaling for omkostninger af din elmåler).
 • Elafgift (en afgift, som netselskabet opkræver på vegne af staten).
 • Negativt reduceret elafgift vises på din årsopgørelse, hvis du er berettiget til reduceret elafgift. Det modregnes, så du ikke betaler dobbelt afgift.
 • Reduceret elafgift er også vist på din årsopgørelse, hvis du er berettiget til reduceret elafgift. Det er en afgift, som netselskabet opkræver på vegne af staten. I eksemplet er der reduceret elafgift grundet elvarme.
 • Net fast rådighedsbetaling (dækker drift af elnettet).

Netselskaberne kan have forskellige poster, så kontakt dit netselskab for flere informationer.

Til Energinet.dk, som har det overordnede ansvar for elnettet i Danmark, betaler du:

 • Transmissions nettarif (betaling for drift og vedligehold af højspændingsnettet i Danmark).
 • Systemtarif (betaling, der dækker Energinet.dk’s administrative omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden og driften af systemet for el i Danmark).
 • Balance faktisk forbrug (et fast gebyr pr. kWh, som du betaler for, at Energinet.dk sikrer, at der altid er den mængde el i det danske elnet, som danskerne har brug for). Læs mere på Energinet.dk
 • PSO-tarif (en afgift, som du betaler som biddrag til forskning i, udbygning og produktion af vedvarende og miljøvenlig energi).

Betaling
Betaling er det samlede beløb, som du skal betale på denne regning.

Forbrug 

Forbruget er det antal kWh, som du har købt i år. Det er dit årsforbrug, efter din produktion er modregnet. Forbruget er baseret på ’forbrug fra net’ minus ’leveret til net’.
I eksemplet har kunden brugt mere, end han har leveret. Men det kan også være omvendt, hvor du som kunde af solceller leverer mere, end du bruger. Hvis du er godkendt til pristillæg af Energinet, bliver din overskudsproduktion udbetalt af dem. Som udgangspunkt vil du få pengene udbetalt på den NemKonto, der er knyttet til det cpr-nummer, som er godkendt til pristillæg.

D06 – Leveret til net
Dit solcelleanlæg leverer din overskudsstrøm til elnettet. Det er udregnet baseret på din årlige måleraflæsning.

D07 – Forbrug fra net
Din elmåler tæller i løbet af året, hvor meget du har brugt fra elnettet.

Betaling for dit elforbrug

Du betaler for dit elforbrug pr. kWh, og for dit elabonnement. Prisen pr. kWh og abonnementet er afhængig af, hvilken elaftale du har hos os. Her er elaftalen Basis El.

Betaling for distribution af el og afgifter
Betalingen dækker udgifter til at transportere din el samt skatter og afgifter til staten. Det er din elleverandør, der opkræver alle betalingerne på vegne af dit netselskab og Energinet.dk.

I eksemplet betaler du til dit netselskab:

 • Nettarif (betaling for transport af din el og omkostninger til vedligeholdelse af elnettet). Det skal du betale for al den strøm, du trækker fra elnettet (D07 forbrug fra net).
 • Netabonnement (betaling for omkostninger af din elmåler).
 • Elafgift (en afgift, som netselskabet opkræver på vegne af staten).
 • Net fast rådighedsbetaling (dækker drift af elnettet).

Netselskaberne kan have forskellige poster, så kontakt dit netselskab for flere informationer.

Til Energinet.dk, som har det overordnede ansvar for elnettet i Danmark, betaler du:

 • Transmissions nettarif (betaling for drift og vedligehold af højspændingsnettet i Danmark).
 • Systemtarif (betaling, der dækker Energinet.dk’s administrative omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden og driften af systemet for el i Danmark).
 • Balance faktisk forbrug (et fast gebyr pr. kWh, som du betaler for, at Energinet.dk sikrer, at der altid er den mængde el i det danske elnet, som danskerne har brug for). Læs mere på Energinet.dk
 • PSO-tarif (en afgift, som du betaler som biddrag til forskning i, udbygning og produktion af vedvarende og miljøvenlig energi).

Betaling
Betaling er det samlede beløb, som du skal betale på denne regning.

Spørgsmål? Ring til os på 72 10 31 15

Vi sidder klar til at hjælpe dig mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 9-15