Se, hvem du betaler til

Har du el?

Som elkunde får du kun én regning, selvom der både er en elleverandør og et netselskab.

  • Din elleverandør er det handelsselskab, du køber din el fra. Det kan eksempelvis være Ørsted.
  • Dit lokale netselskab ejer de kabler, der transporterer strømmen til din bolig. Dit netselskab kan eksempelvis være Radius Elnet, SEAS NVE, SYD ENERGI Net eller et andet af de over 70 netselskaber i Danmark.

Du betaler kun til din elleverandør – både for den strøm, du bruger, elabonnement, og for transport af din el samt skatter og afgifter. Elleverandøren afregner derefter med dit netselskab og Energinet.dk, som får betaling for transport af din el samt skatter og afgifter.

Har du gas?

Som gaskunde får du to regninger. En fra din gasleverandør og en fra dit distributionsselskab.

  • Din gasleverandør er det handelsselkab, du køber din gas fra. Det kan eksempelvis være Ørsted.
  • Dit distributionsselskab transporterer gas til din bolig. Det kan eksempelvis være Dansk Gas Distribution, HMN GasNet, NGF NaturEnergy Distribution eller Aalborg Naturgas Net.

Du betaler for den gas, du bruger, og for dit gasabonnement til din gasleverandør. Dit distributionsselskab tager imod betaling for transport af din gas til din bolig samt moms og afgifter til staten. Distributionsselskabet bruger din betaling til blandt andet at dække udgifter til vedligeholdelse af gasnettet.