Sådan beregnes din regning

Når vi får dit forventede årsforbrug for el fra dit netselskab, fordeler vi det udover året. Vi bruger det, vi kalder en fordelingskurve til at vurdere, hvor meget du skal betale for en bestemt periode.

Fordelingskurven tager højde for, at man typisk bruger mere strøm om vinteren end om sommeren, bl.a. grundet flere mørke timer. Derfor kan dine elregninger være lidt højere om efteråret og vinteren. Tilsvarende betaler du lidt mindre i sommermånederne.

Fordeling af årsforbrug
Eksempel

Vær opmærksom på, at elforbruget kan svinge mere eller mindre hen over året, så du kan opleve større eller mindre forskel mellem sommer og vinter.

Hvordan fastsætter netselskabet dit forventede årsforbrug for el?

Dit netselskab fastsætter dit forventede årsforbrug på baggrund af det elforbrug, der var på din adresse sidste år – altså dit elforbrug, hvis du har boet i boligen længe, eller en tidligere beboers elforbrug, hvis du først er flyttet ind for nylig.

I Mit Ørsted kan du se og følge dit forbrug. Har du en digital fjernaflæst måler, kan du se dit forbrug helt ned på timeniveau.