Betalingsfrister

Elregning

Der er to muligheder – enten får du en regning en gang om måneden eller 4 gange om året. På din regning kan du se, hvilken periode den dækker, hvor meget du skal betale, og hvordan du betaler.

Betaler du med Betalingsservice eller kreditkort, så bliver din regning stadig betalt automatisk, og du behøver ikke gøre noget. Og betaler du med en FI-kode, så kan du se, hvor meget du skal betale på regningen, og hvilken periode den dækker. Du har desuden mulighed for at betale regningen i Mit Ørsted.

Gasregning

Du får 4 gasregninger om året. De skal betales i juni, september, december og marts. 

Er du tilmeldt Betalingsservice bliver din regning betalt automatisk, hvis ikke kan du bruge FI-koden til at betale regningen i netbank. 

Hvis du glemmer at betale en regning til tiden

Glemmer du at betale, får du en rykker med et gebyr på 100 kr.

Betaler du ikke, får du en ny rykker fra en af vores samarbejdspartnere, Intrum A/S eller Lowell Danmark A/S, som sender rykkere på vegne af os. I den rykker vil du blive pålagt at betale renter samt et nyt rykkergebyr på 100 kr. Hvis du fortsat ikke betaler, kan vi ophæve din aftale med os.

Liste over gebyrer og tariffer

Gebyrer for ubetalte elregninger og øvrige betalinger Pris (med moms)
Rykkerbreve100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede).
Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %.
Inkassomeddelelse100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede).
Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %.
Varslingsmeddelelse100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede).
Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %.
Betalingsservice6,25 kr. pr. elregning, du betaler via Betalingsservice. Beløbet dækker vores udgifter til Nets.
Betaling via indbetalingskort35 kr. Hvis du er fritaget for Digital Post fra det offentlige, skal du ikke betale et gebyr på 35 kr. Ring til os på 70 26 60 60, så hjælper vi dig.
Ekstraordinær afregning50 kr.
Udskrift af regningskopi40 kr. pr. kopi
Afdragsordning100 kr. (for oprettelse af aftale). Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %.
Rykker for manglende aflæsning25 kr. i tillæg til de netgebyrer som vi opkræver på vegne af netselskabet.
Lukkebesøg300 kr. (momsfrit) i tillæg til de netgebyrer som vi opkræver på vegne af netselskabet.
Indbetaling (gælder pr. 1. januar 2017)50 kr. Gebyret gælder kun, når indbetalingen foregår via bankoverførsel.

Vi viderefakturerer følgende tariffer på vegne af dit netselskab, Energinet.dk og den danske stat.

 Tariffer for elPris (ekskl. moms)
 Transmissions nettarif3,80 øre pr. kWh
 Systemtarif2,40 øre pr. kWh
 Balance faktisk forbrug1,44 øre pr. kWh
 PSO-tarif (2. kvartal 2017) 14,90 øre pr. kWh

Kilde: energinet.dk

Gebyrer for ubetalte naturgasfakturaer og øvrige betalingerPris (med moms)
Fogedforretning, udkørende412,50 kr.
Udskrift af fakturakopi43,75 kr. pr. kopi
Rykkergebyr100 kr.
Inkassomeddelelse100 kr.
Afdragsordning100 kr. (for oprettelse af aftale). Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente. Renten er p.t. 8,20 % pr. år.
Betalingsservice6,25 kr. pr. gasregning, du betaler via Betalingsservice. Beløbet dækker vores udgifter til Nets.
Betaling via indbetalingskort35 kr.

Hvis du er fritaget for Digital Post fra det offentlige, skal du ikke betale et gebyr på 35 kr. for at betale din regning. Ring til os på telefon 72 10 20 30, så hjælper vi dig.