Grunde til ændret forbrug

Der kan være flere grunde til, din regning ikke er, som du forventede. Ofte skyldes det, at forbruget har ændret sig.

Gode grunde til dit forbrug kan have ændret sig

Når du flytter ind i en ny bolig, overtager du et forventet forbrug baseret på den tidligere ejers forbrug. Og der kan både have været flere eller færre i husstanden, ligesom de kan have haft helt andre forbrugsvaner.

Hvis der er kommet et ekstra familiemedlem til, eller hvis der er en i husstanden, som er mere hjemme, f.eks. grundet barsel eller pension, så kan det betyde ændringer i forbruget og dermed på regningen.

Har du i løbet af året haft gang i større byggeprojekter, vil det oftest give et større elforbrug. Har du bygget til med ekstra rum, der skal varmes op, vil det i de fleste tilfælde også betyde et større gasforbrug.

En varmepumpe forøger eludgiften, men giver samtidig besparelse på andre områder. Har du fået installeret brændeovn, pillefyr eller udskiftet dit gamle gasfyr med et nyt, er der stor sandsynlighed for, at du bruger mindre gas end tidligere.

Og har du sat en elvarmer op i et rum i en kort periode f.eks. over vinteren, så kan det have stor betydning for dit samlede elforbrug i løbet af året. Ligesom du kan have brugt ekstra meget strøm i en periode, hvis du har haft opsat en affugter f.eks. grundet vandskade.

Har du skiftet gamle hvidevarer som køleskab, fryser og vaskemaskine ud med nyere, mere energieffektive apparater, så vil du forhåbentlig opleve en besparelse på din elregning.

Har du fået efterisoleret, skiftet til lavenergivinduer eller foretaget andre ændringer, så vil du måske opleve en besparelse på din gasregning.

Når vi skal beregne, hvor meget strøm du kommer til at bruge i den kommende periode, regner vi med, at du kommer til at bruge lidt mere om efteråret og vinteren, end du bruger i sommermånederne, bl.a. grundet flere mørke timer. Tilsvarende vil dit strømforbrug være lavere om sommeren, hvor du betaler lidt mindre.

Har du gas? Så er dit forventede årsforbrug delt op i 4 rater, som du så betaler henover året (en rate hvert kvartal).

Hvad skal du gøre?

  • Følg med i dit forbrug, og tjek, at det passer med dit forventede forbrug. Se, hvad gennemsnitsforbruget i en bolig af din størrelse er eller test dit forbrug med vores beregnere.
  • Er der stor forskel på dit reelle og forventede forbrug, bør du ringe til dit netselskab eller dit distributionsselskab og få tilpasset dit forventede forbrug og dermed dine regninger.
Dame åbner køleskab, mens far og søn leger på gulvet

Tag temperaturen på dit strømforbrug