Reduceret elafgift

Opfylder din bolig kravene?

Er el din primære opvarmningsform i din helårsbolig, dit sommerhus, eller din feriebolig til eget brug, og opfylder boligen betingelserne i Bygnings- og Boligregistret (BBR), kan du skære toppen af elafgiften på den del af dit forbrug, der ligger over 4.000 kWh om året.

I finansloven for 2019 er det besluttet, at det fremover også skal være muligt for elopvarmede sommerhuse at ansøge om reduktion i elafgiften – ligesom det har været for elopvarmede helårsboliger i mange år. Bemærk, at du tidligst kan få reduction i elafgiften fra den 1. februar 2019, hvor lovændringen trådte i kraft.

Hvad betyder det i kroner og øre?

I 2019 bliver din elafgift beregnet efter følgende satser, hvis du har ret til reduceret elafgift:

Forbrug op til 4.000 kWh/år – 88,40 øre uden moms.
Forbrug over 4.000 kWh/år – 25,90 øre uden moms. (besparelse: 62,50 øre/kWh).

Sådan ansøger du

  • Tjek, at du har: Jordvarmeanlæg, luft-til-luft varmepumpe, luft-til-vand varmepumpe eller ganske almindelig elvarme.
  • Tjek, at du ikke allerede har reduceret elafgift. I så fald vil det stå på din regning.
  • Tjek, at din bolig er registreret i kommunens BBR-register som helårsbolig, sommerhus eller feriebolig til eget brug og med el som primær form for opvarmning. Kontakt din kommune, hvis du er i tvivl.
  • Download skema til registrering af reduceret elafgift og udfyld det.
  • Send skemaet til din kommune. Din kommune skal bekræfte, at din bolig opfylder kravene for reduceret elafgift, og fra hvilken dato kravene er opfyldt.
  • Send skemaet retur til os, når kommunen har bekræftet det.
  • Ændrer du opvarmningsform, skal du huske at give os besked.

Når vi har registeret det i vores system, vil du få reduceret din elafgift fra den dato, kommunen oplyser på skemaet. Dog maksimalt 3 år tilbage.