Når du har søgt tilskud

Når du har søgt, får du en mail med dit sagsnummer og al praktisk information om udbetaling af tilskuddet. Gem mailen.

Det er vigtigt, at du venter med at energiforbedre til du har et skriftligt svar på din ansøgning. Vi kan ikke give dig tilskud til forbedringer, som du allerede har sat i gang.

Når energiforbedringen er udført

Når du har udført eller fået udført din energiforbedring, skal du sende dokumentationen på det udførte arbejde til tilskud@orsted.dk.

Vi har brug for, at du sender os disse oplysninger:

  • Sagsnummeret fra din ansøgning.
  • Hvis du selv har udført energiforbedringerne, skal du udfylde en tro og love-erklæring og sende til os. Hent tro- og loveerklæring (pdf)
  • Hvis du har haft en håndværker til at udføre energiforbedringen for dig, skal du sende fakturaen fra din håndværker.
  • Faktura eller bon på materialer (udspecificeret på art og mængde, for eksempel m2 eller kW).
  • Dit navn, fulde adresse, telefonnummer, mail samt dit registreringsnummer og kontonummer (14 cifre i alt).
  • Kopi af kvittering på tilskudsansøgningen.

Så snart vi har fået dokumentationen for udført arbejde, vil vi overføre tilskudsbeløbet til dig.

Dokumentationen skal passe med oplysningerne i din ansøgning

Vi tager forbehold for, at den dokumentation, du indsender passer med de oplysninger, du har givet i din ansøgning om tilskud.

Passer dokumentationen for det udførte arbejde ikke med det, der er angivet i din ansøgning, tilpasser vi tilskuddet efter de faktiske oplysninger. Det endelige beløb, du får i tilskud, vil derfor både kunne være justeret op og ned, ligesom der i nogle tilfælde kan blive tale om, at det helt bortfalder.

Vi trækker 120 kr. fra tilskudsbeløbet i administrationsgebyr.