Få en serviceaftale til dit varmeanlæg

Med en serviceaftale til naturgasfyr, oliefyr, varmepumpe eller fjernvarme kan du sikre, at dit varmeanlæg bliver vedligeholdt og virker optimalt. Når det er tid til dit serviceeftersyn, får du besøg af en af vores lokale, kvalitetssikrede servicepartnere.

Bliv ringet op, og få en serviceaftale

Læs mere om vores serviceaftaler

Få mest muligt ud af din fjernvarme med en serviceaftale:

 • Du minimerer risikoen for strafafgift til fjernvarmeværket.
 • Vi sørger for, at alt virker og er rigtigt indstillet.
 • Du optimerer din varmeøkonomi.
 • Du sikrer, at dit varmeanlæg bliver vedligeholdt og virker optimalt.

Om fjernvarmeservice
En serviceaftale til dit fjernvarmeanlæg inkluderer et indledende hovedeftersyn, hvor din bolig gennemgås for at bestemme indløbs- og udløbstemperaturerne, og et efterfølgende vedligeholdelseseftersyn hvert 2. år.

Med et hovedeftersyn får du blandt andet test og gennemgang af alle installationer, der har med varme og varmt vand at gøre, justering af anlægget, så driften optimeres  og anbefalinger til, hvordan energiforbruget i din bolig kan nedsættes (f.eks. isolering, vinduer og radiatorstørrelse).

Med et vedligeholdelseseftersyn får du kontrolleret varmeanlægget og de enkelte komponenters funktion og justeret anlægget, så det kører optimalt.

Få mest muligt ud af dit fyr med en serviceaftale:

 • Vi sørger for, at alt virker og er rigtigt indstillet.
 • Du optimerer din varmeøkonomi.
 • Du sikrer, at dit varmeanlæg bliver vedligeholdt og virker optimalt.
 • Du forlænger levetiden for dit naturgasfyr.

Om naturgasservice
Når du bestiller en serviceaftale til dit naturgasfyr, får du et hovedeftersyn med faste mellemrum, som du selv vælger. Prisen afhænger af, hvor ofte du vil have besøg af servicepartneren. Som udgangspunkt anbefaler vi service hvert 2. år. Efter hvert hovedeftersyn får du også en besøgsrapport, som dokumenterer, hvad servicepartneren har set og gjort.

Få mest muligt ud af dit fyr med en serviceaftale:

 • Vi sørger for, at alt virker og er rigtigt indstillet.
 • Du optimerer din varmeøkonomi.
 • Du sikrer, at dit varmeanlæg bliver vedligeholdt og virker optimalt.
 • Du forlænger levetiden for dit oliefyr.

Om oliefyrsservice
Når du bestiller en serviceaftale til dit oliefyr, får du et årligt serviceeftersyn. Det årlige serviceeftersyn indeholder en gennemgang af fyret fra A-Z. Vi renser og regulerer fyret, og vi fjerner de reservedele, vi skifter ud. Efter hvert serviceeftersyn får du også en besøgsrapport, som dokumenterer, hvad servicepartneren har set og gjort.

Få mest muligt ud af din pumpe med en serviceaftale:

 • Du optimerer din varmeøkonomi.
 • Du sikrer, at dit varmeanlæg bliver vedligeholdt og virker optimalt.
 • Du kan bestille udkaldsdækning, så kan du ringe til os, hvis du oplever driftsstop på din varmepumpe.

Om varmepumpeservice
Når du bestiller en serviceaftale til din varmepumpe, får du et årligt hovedeftersyn. Efter hvert serviceeftersyn får du en besøgsrapport, som dokumenterer, hvad servicepartneren har set og gjort. Vi sørger også for at opbevare resultaterne af det lovpligtige eftersyn, så du altid kan fremvise dokumentation over for kommunen.

Varmepumpeservice er både vigtigt og lovpligtigt
Har du en varmepumpe med 1 kg kølemiddel eller mere, er det lovpligtigt at sørge for, at den bliver efterset af en sagkyndig servicetekniker en gang om året. Du er desuden forpligtet til at opbevare resultaterne af det lovpligtige serviceeftersyn i mindst 10 år.

Ring på 70 33 10 22

Ønsker du service til dit varmeanlæg, eller har du spørgsmål, så ring til os.

Nyt varmeanlæg?

Vi hjælper gerne med et hurtigt og godt tilbud på nyt naturgasfyr, oliefyr eller varmepumpe.